ADHD kod učenika nižih razreda osnovne škole

Jedan od najčešćih poremećaja dječje i adolescentske dobi je deficit pažnje ili
poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (eng. Attention Deficit / Hyperactivity Disorder –
ADHD). Definira se kao razvojni poremećaj nedostatka inhibicije ponašanja koji se očituje
kao razvojno neodgovarajući stupanj nepažnje, pretjerane aktivnosti i impulzivnosti, a
otežava samoregulaciju i organizaciju ponašanja u odnosu na budućnost. (Sekušak-Galešev,
2004).

“Autori/ce članaka su polaznici/ce Amigdala centra. Članci su pisani u sklopu suradnje s Obiteljskim centrom Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta, preuzeti su s web stranice Obiteljskog centra i objavljuju se uz suglasnost Obiteljskog centra.”