Nošenje djece s problemima u obiteljii kako ih prepoznati

Za pravilan razvoj djeteta iznimno je važan odnos u obitelji. Povjerenje
i bliskost koju dijete stekne u obitelji odražavat će se na sve njegove buduće
odnose. Ukoliko unutar obitelji postoji nasilje, dijete neće stvoriti sigurnost,
povjerenje i samopouzdanje. Nasilje u obitelji, koje je često povezano i s
nepovoljnim društvenim čimbenicima, a odgovorno je za pravilan razvoj i
zdravlje djece koja u takvoj obitelji odrastaju, zahtijeva kontinuiranu pomoć
društva i stručnjaka u obliku primarnih, sekundarnih i tercijarnih programa
pomoći.

“Autori/ce članaka su polaznici/ce Amigdala centra. Članci su pisani u sklopu suradnje s Obiteljskim centrom Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta, preuzeti su s web stranice Obiteljskog centra i objavljuju se uz suglasnost Obiteljskog centra.”