Ratni posttraumatski stresni poremećaj:problem djece oboljelih roditelja

Jedan od današnjih najprisutnijih i najrazglašenijih poremećaja kod odraslih je posttraumatski
stresni poremećaj. Javlja se kod osoba koje su bile izložene životno ugrožavajućim iskustvima.
Traumatični doživljaj uključuje stvarnu ili prijeteću smrtnu opasnost ili tešku ozljedu. Stresori koji
mogu potaknuti nastanak PTSP-a mogu biti psihičko, fizičko ili seksualno zlostavljane, prirodne
katastrofe, ozbiljno zanemarivanje u djetinjstvu, kriminalni napadi, teške nezgode te ratne traume,
koji su najčešći razlog PTSP-a u Hrvatskoj. Prema podatcima Vlade Republike Hrvatske, procjenjuje
se da je najmanje milijun ljudi bilo izravno izloženo ratnom stresu te da je veći broj osoba bio
sekundarno traumatiziran.

“Autori/ce članaka su polaznici/ce Amigdala centra. Članci su pisani u sklopu suradnje s Obiteljskim centrom Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta, preuzeti su s web stranice Obiteljskog centra i objavljuju se uz suglasnost Obiteljskog centra.”