Što je psihoterapija i kome je potrebna?

Psihoterapija je razgovor između terapeuta i klijenta u kojem se kroz određeni
vremenski period prorađuju problematične teme s kojima se klijent suočava te
koje zahtijevaju stručnu pomoć i podršku. U okviru psihoterapije ne dijele se
savjeti, već se poštuju želje klijenta u svakom smislu; kojih tema se želi doticati,
na koje sve načine te koliko često.
Iako čak ni u današnje vrijeme to još nije uobičajeno, na psihoterapiju je najbolje
ići preventivno, a ne kako bi se “ugasio požar”. Psihoterapija je, dakle, za svakoga.
Što prije proradite stvari koje su vam u životu prepreke, smanjujete vjerojatnost
nastanka krizne situacije odnosno sprječavate pojavu nefunkcionalnog
ponašanja u svakodnevnom životu.

“Autori/ce članaka su polaznici/ce Amigdala centra. Članci su pisani u sklopu suradnje s Obiteljskim centrom Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta, preuzeti su s web stranice Obiteljskog centra i objavljuju se uz suglasnost Obiteljskog centra.”