Propedeutika je doprinijela mom profesionalom razvoju tako da je posložila rasutost znanja i termina. Kao glavnu prednost propedeutike u Amigdali bi navela znanje koje sam dobila.