Istekla bi organiziranost oko rasporeda, javljanje svih potrebnih informacija na vrijeme i osigurane i jako korisne prakse kao glavne prednosti i koristi programa propedeutike u Amigdali.