Preporučila bi edukaciju iz propedeutiku psihoterapije u Amigdali jer je kvalitetan način pružanja znanja, a prilagodljiv je svakodnevnim obvezama.

Program je itekako ispunio moje ciljeve i očekivanja. Ugodno sam se iznenadila koliko je sve dobro organizirano. Pružen mi je osjećaj da je svaki kandidat jednako važan, a mislim da to nije lako. Predavači su neupitno kvalitetni u svom poslu.