Propedeutika je učvrstila u meni želju i volju da učim i na profesionalnom planu, a uvelike je potakla želju da se osobno razvijam i učim o sebi.

… 

Sviđa mi se način na koji je nastava organizirana. Praksu možemo obaviti tamo gdje nam Amigdala organizira. Uvijek ekspresno i uspješno odgovaraju na sva pitanja i nedoumice.

Naučila sam dosta u Amigdali, a uz to sam dobila puno smjernica za daljnje učenje i produbljivanje znanja. Predavači uvijek usmjeravaju i daju dodatne smjernice i savjete.