Novosti

Od 5. do 7. siječnja 2024. godine, dio polaznika propedeutike psihoterapije ponovo...

Amigdala centar partner je na projektu Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta...

Nakon uspješno pokrenutog Programa propedeutike psihoterapije i upisanih pet generacija polaznika od...

Amigdala centar planira upis nove grupe polaznika Propedeutike psihoterapije prema Programu usklađenom...

Slijedom dosad ostvarenih brojnih uspješnih suradnji s ustanovama koje se bave liječenjem,...