Pokretanje edukacije FILOZOFSKOG SAVJETOVANJA

Nakon uspješno pokrenutog Programa propedeutike psihoterapije i upisanih pet generacija polaznika od proljeća 2024. godine u ponudi Amigdala centra nudimo program edukacije Filozofskog savjetovanja, prvi na području Hrvatske.

Filozofsko savjetovanje predstavlja jedinstvenu formu edukacije i savjetovanja koja se oslanja na filozofske principe kako bi podržala pojedince u istraživanju životnih pitanja, donošenju odluka i razvijanju dubljeg razumijevanja samih sebe i svijeta oko sebe. 

Filozofsko je savjetovanje dijaloški rad filozofskog praktičara s klijentom u cilju rješavanja raznih, profesionalnih ili organizacijskih problema, tako što će se problem moralno interpretirati i filozofski analizirati. Postavljanjem pitanja, analiziranjem argumenata i promišljanjem raznih etičkih i moralnih stajališta, klijenti u sklopu filozofskog savjetovanja  dobivaju alate za suočavanje s kompleksnošću životnih situacija. Osim podrške u rješavanju konkretnih problema, klijente se potiče na dublje razumijevanje ljudske egzistencije i postizanje smislenijeg života.

Filozofsko savjetovanje kao oblik podrške i pomoći osobito je popularno u SAD-u i zapadnoj Europi, a posebno je primjereno za rješavanje moralnih dvojbi koje su uključene u gotovo sve profesionalne i osobne probleme.

Edukacija za filozofskog savjetnika namijenjena je svim zainteresiranim osobama sa završenim diplomskim studijem iz društvenih i humanističkih disciplina. Obuhvaća učenje klasičnih filozofskih pristupa te također razvija vještine kritičkog mišljenja, empatije i razumijevanja različitih perspektiva. 

Edukacija će trajati četiri semestra u obliku teorijskog i praktičnog online rada i povremenog rada uživo. 

Pozivamo sve zainteresirane da prouče Program, uvjete upisa  i prijave se putem prijavnog obrasca.