Širenje suradnje Amigdala centra

Slijedom dosad ostvarenih brojnih uspješnih suradnji s ustanovama koje se bave liječenjem, edukacijom, socijalnom i drugim oblicima skrbi, psihosocijalnom podrškom i pomoći, Amigdala centar se tijekom posljednjih mjeseci posvetio širenju mreže suradničkih institucija kako bi svojim edukantima i klijentima mogao ponuditi još kvalitetniji i sveobuhvatniji program u kontekstu prakse i iskustvenog učenja. 

Nove suradnje, između ostalog, ostvarene su s: 

  • Udrugom Ženska pomoć sada koja promiče ženska ljudska prava i unapređenje  odnosa među spolovima te pružanje zaštite pomoći i podrške ženama i djeci žrtvama nasilja
  • Udrugom Pet Plus koja kroz svoj rad pomaže marginaliziranim skupinama društva: osobama s problemom ovisnosti, počiniteljima kaznenih djela i beskućnicima
  • Centrom za posebno skrbništvo koji neovisno zastupa i štiti osobna i imovinska prava i interese djece i odraslih osoba putem posebnog skrbnika
  • Centrom za pružanje usluga u zajednici Split čije je stručno djelovanje usmjereno na djecu i mlade s problemima u ponašanju te one koji su u riziku za razvoj istih, a do navršene 18. ili iznimno 21. godine života
  • Caritasom Splitsko-makarske nabiskupije koji djeluje kao pružatelj socijalnih i karitativnih usluga potrebitima, potiče volonterski rad i suradnju sa svima koji skrbe za potrebite.
  • Domom za starije i nemoćne osobe Kuća svetog Franje
  • Udrugom za unapređenje kvalitete života LET koja teži unapređenju kvalitete života ranjivih skupina u hrvatskom društvu osmišljavajući i provodeći javnozdravstvene programe i pružajući socijalne usluge utemeljene na potrebama svojih korisnika
  • Hrvatskom udrugom za školovanje pasa vodiča i mobilitet koja promiče osnovna ljudska prava i kvalitetu življenja slijepih i drugih osoba s invaliditetom, te djece s teškoćama u razvoju, stvarajući uvjete za njihovu socijalnu uključenost u zajednicu
  • OŠ Marije Jurić Zagorke
  • Dječjim vrtićem Siget