UPIS nove grupe polaznika PROGRAMA PROPEDEUTIKE PSIHOTERAPIJE

Amigdala centar planira upis nove grupe polaznika Propedeutike psihoterapije prema Programu usklađenom s novim Pravilnikom o sadržaju izobrazbe i načinu provođenja Propedeutike psihoterapije koji je Hrvatska komora psihoterapeuta donijela u lipnju 2023. godine.

Upis nove grupe polaznika i početak edukacije planiran je u ožujku 2024. godine.

Veći dio predavanja, seminara i supervizije, preko 70% satnice, izvodit će se uživo u prostorima Fakulteta filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu, na adresi Jordanovac ul. 110.  Nastava će se kao i dosad izvoditi vikendom. 

Cjelokupna praktična nastava izvodit će se kontaktno.

Pozivamo sve zainteresirane da prouče naš Program, uvjete upisa i iskustva dosadašnjih polaznika i prijave se putem prijavnog obrasca.