Propedeutika psihoterapije

Impressum

Naziv: Amigdala centar d.o.o. za usluge

Skraćeni naziv: Amigdala centar d.o.o.

Sjedište: Južna obala II. 6, 10 000 Zagreb

Tel.: +385 (0)95 375 4504

Web: www.amigdalacentar.hr

E-mail: info@amigdalacentar.hr

IBAN: HR4924840081135169418

SWIFT CODE: RZBHHR2X

OIB: 82265957045

Registracija društva: Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu temeljem rješenja Tt-20/20281-4 od 2.rujna 2020. godine

Temeljni kapital društva: 2654,46 EUR uplaćen u cijelosti

Direktor društva: Tihana Iviček

Terms

Opći podaci 

 

Naziv: Amigdala centar d.o.o.

Adresa: Južna obala II. 6, 10 000 Zagreb

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Matični broj subjekta (MBS): 081325488
Osobni identifikacijski broj (OIB): 82265957045
Europski jedinstveni identifikator (EUID): HRSR.081325488
IBAN: HR4924840081135169418
Registriran kod Trgovačkog suda u Zagrebu temeljem rješenja Tt-20/20281-4 od 2.rujna 2020. godine i upisan u Sudski registar.

Usluge Amigdala centra

Amigdala centar d.o.o za usluge, OIB: 82265957045 kao pravna osoba koja obavlja djelatnost organiziranje audicija, seminara, kongresa, savjetovanja, promocija, revija, tečajeva, izložbi, koncerata, festivala, sajmova, zabavnih igara.

Cijena organizacije seminara prikazuje se prilikom prijave na seminar te je iskazana kao konačna cijena koja uključuje sve troškove i plaća se u isključivo u EUR.

Za određene seminare rezervacija mjesta moguća je isključivo uplatom akontacije.  

Reklamacije

Akontacija služi za potvrdu mjesta u grupi Programa propedeutike psihoterapije i u grupi Programa filozofskog savjetovanja. Akontacija se ne vraća u slučaju odustajanja polaznika. U slučaju odustajanja od edukacije iz propedeutike psihoterapije ili filozofskog savjetovanja za vrijeme trajanja (do 50% odrađenog programa edukacije), polaznik ima pravo na povrat sredstava proporcionalno neodslušanom dijelu edukacije, umanjeno za 10% ukupno uplaćenog iznosa; ako polaznik odustane od programa edukacije, a odradio je više od 50% programa edukacije, nema pravo na povrat bilo kakvih sredstava.

Polaznik nema pravo povrata novca u slučaju odustajanja od pohađanja ostalih edukacija u organizaciji Amigdala centra.

Uvjeti prodaje

Amigdala centar d.o.o u određenim slučajevima može tražiti uplatu akontacije prilikom prijave na seminar te ista služi pa rezervaciju mjesta na seminaru. Akontacija se ne vraća u slučaju odustajanja polaznika.

U slučaju odustajanja od edukacije iz Propedeutike psihoterapije ili edukacije iz Filozofskog savjetovanja za vrijeme trajanja (do 50% odrađenog programa edukacije), polaznik ima pravo na povrat sredstava proporcionalno neodslušanom dijelu edukacije, umanjeno za 10% ukupno uplaćenog iznosa; ako polaznik odustane od programa edukacije, a odradio je više od 50% programa edukacije, nema pravo na povrat bilo kakvih sredstava.

Polaznik nema pravo povrata novca u slučaju odustajanja od pohađanja ostalih edukacije u organizaciji Amigdala centra.

Plaćanje je moguće isključivo u EUR.

Zaštita osobnih podataka

Amigdala centar d.o.o obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce/korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Amigdala centra d.o.o poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Obrada i zaštita osobnih podataka sadržana je u dokumentu Politike privatnosti Amigdala centra koja je dostupna na web stranicama www.amigdalacentar.hr 

Privacy

UVOD

Amigdala centar d.o.o za usluge, OIB: 82265957045 kao pravna osoba koja obavlja djelatnost organizacije organiziranje audicija, seminara, kongresa, savjetovanja, promocija, revija, tečajeva, izložbi, koncerata, festivala, sajmova, zabavnih igara obrađuje Vaše osobne podatke radi postizanja vlastite poslovne svrhe.
Ovom Politikom privatnosti Amigdala centar d.o.o. daje na uvid način obrade i zaštite Vaših osobnih podataka.
Ova Politika privatnosti usklađena je sa Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje u tesktu GDPR).
Stupanjem u ugovorni odnos sa Amigdala centar d.o.o. povjeravate nam svoje osobne podatke.

OPĆE INFORMACIJE
I.

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka:
Amigdala centar d.o.o, .
Južna obala II. 6
10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)91 543 3165
Email: info@amigdalacentar.hr
Web stranica: www.amigdalacentar.hr 

OBRADA PODATAKA
I.

Vaše osobne podatke obrađujemo sukladno zakonskim i ugovornim obvezama, obvezama javnog interesa te sukladno legitimnom interesu.

Amigdala centar u svom poslovanju obrađuje Vaše osobne podatke, prije, za vrijeme i nakon Vašeg sudjelovanja na edukacijama, seminarima, konferencijama ili poslovnim skupovima, prilikom posjete službenoj web-stranici ili prilikom slanja reklamnih poruka i materijala.

A.1. Osobne podatke prikupljamo prije gore navedenih aktivnosti u slučaju kada nam se javite emailom ili na drugi način sa željom za pohađanjem naših edukacija ili slično. Primjerice tada prikupljamo Vaše osobne podatke kao što su ime, prezime, kontakt podatak, obrazovanje, radno mjesto u slučaju da ste obrtnik ili fizička osoba koja o svom trošku dolazi na edukacije i Vaš OIB.

A.2. Također Vaše osobne podatke prikupljamo prije navedenih aktivnosti u slučaju da se na iste prijavite putem naše on-line prijave na službenoj stranici. Primjerice tada prikupljamo Vaše osobne podatke kao što ime, prezime, kontakt podatak, obrazovanje, radno mjesto, u slučaju da ste obrtnik ili fizička osoba koja o svom trošku dolazi na edukacije i Vaš OIB.

A.3. Vaše osobne podatke obrađujemo u slučaju da se prijavite na naš newsletter koji se nalazi na našoj službenoj web stranici. Primjerice vaše ime, email adresu.

A.4. Vaše osobne podatke Amigdala centar d.o.o. obrađuje prije gore navedenih aktivnosti, točnije odašilje reklamne materijale na Vašu e-mail adresu koju je prikupio sa službenih stranica Vašeg poslodavca ili koja je javno objavljena na internetu.

Izravni marketing sukladno GDPR uredbi smatra se legitimnim interesom voditelja obrade, temeljem čega Amigdala centar d.o.o. ima ovlaštenja na navedeni način nuditi Vam svoje usluge.

B.1. Vaše podatke obrađujemo za vrijeme trajanja edukacija ili slično. Primjerice radi evidentiranja Vašeg prisutstva na istima, radi izrade uvjerenja o završenoj edukaciji ili seminaru koje glasi na ime i prezime polaznika.

C.1. Vaše osobne podatke obrađujemo i nakon završenih edukacija ili slično kako bismo Vam poslali reklamne poruke putem e-maila vezano uz naše poslovanje, a koje bi Vas mogle zanimati.

Za navedeno slanje novih ponuda ovlašteni smo sukladno našem ugovornom/legitimnom interesu, budući da ste temeljem postojećeg ili ranijeg poslovnog odnosa možda zainteresirani za slične proizvode ili usluge u kojima sudjelujete ili ste sudjelovali.

Nadalje, svi Vaši osobni podaci koji se prosljeđuju trećima a radi ispunjenja naših zakonskih i ugovornih obveza ili legitimnog interesa prosljeđuju se sukladno našem nalogu (primjerice poštanske usluge, usluge održavanja web stranice, usluge e-mail korespondencije).

Amigdala centar d.o.o. pruža određene usluge i proizvode preko trećih strana. Treći pružatelji usluga provode određene aktivnosti kao što su slanje i distribucija naših reklamnih ponuda, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte te održavanje službene web stranice koja prikuplja određene podatke.

SVRHA OBRADE
I.

Svrha obrade Vaših osobnih podataka je mogućnost evidentiranja svih polaznika na određene aktivnosti, osiguravanja adekvatnog prostora za održavanje aktivnosti, izrada uvjerenja o završenoj edukaciji ili slično po završetku istih koje glase na ime i prezime polaznika.

Također svrha obrade je potrebna radi osiguravanja dokaza o pohađanju polaznika u slučaju eventualnih spornih zaostalih potraživanja Amigdala centar d.o.o.. Nadalje, radi zakonitog izdavanja računa na ime polaznika i slično.

Zaključno, svrha je određena u ispunjavanju legitimnog interesa radi izravnog marketinga Amigdala centar d.o.o.

VRIJEME ČUVANJA PODATAKA
I.

Vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, a u slučaju kada niste postali naš klijent brišemo u roku dvije godine.
Međutim, osobne podatke naših klijenata čuvamo na duži period, zbog zakonskih odredbi. Prema Zakonu o obveznim odnosima, trogodišnji rok zastare ili duže pri pokretanju spora.
Također, Vaše podatke – podatke postojećih ili bivših klijenata obrađujemo sve do Vašeg opozivanja odnosno zabrane korištenja Vaših podataka, na što imate pravo odjaviti se u našim newsletter e-mailovima, slanjem poruke na službenu e-mail adresu Amigdala centar d.o.o. ili slanjem dopisa na sjedište društva.

II.

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo izvan granica Europske Unije.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
I.

Amigdala centar d.o.o. jamči odgovarajući stupanj sigurnosti fizičkim, elektronskim i administrativnim mjerama, a sve kako bismo zaštitili informacije koje prikupljamo, od nezgode ili protuzakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog objavljivanja ili pristupanja osobnim podacima koji se prenose, čuvaju ili na drugi način obrađuju.

Pristup Vašim osobnim podacima omogućen je samo ovlaštenim zaposlenicima, pružateljima usluga kojima je nužno iz poslovnih razloga ili su im nužni zbog obavljanja posla.

VAŠA PRAVA
I.

Pravo na ispravak podataka koji su netočni, nepotpuni;

Pravo na brisanje podataka koji su nepotrebni ili su izgubili svrhu obrade, osim onih za koje zakon nalaže čuvanje u propisanim rokovima;

Pravo na prijenos podataka koje obrađujemo u strukturiranom i jednostavnom obliku;

Pravo na prigovor i žalbu u slučaju da smatrate da se sa Vašim podacima postupa nezakonito;

Pravo na povlačenje privole (suglasnosti) za zaprimanje naših reklamnih ponuda.

Sva gore navedena prava možete ostvariti podnošenjem Zahtjeva na službenu e-mail adresu ili na adresu sjedišta društva navedenu u poglavlju Opće informacije ove Politike privatnosti.

Na Vaš Zahtjev imamo obvezu odgovoriti u roku od mjesec dana od podnošenja Zahtjeva.

Cookies

Amigdala centar koristi kolačiće (eng. “cookies”). Kolačići se upotrebljavaju kako bi se sadržaj i oglasi prilagodili korisnikovim željama i potrebama, omogućile značajke društvenih medija i analizirao promet. Također, podaci o upotrebi internetske stranice se dijele s partnerima za oglašavanje i analizu, društvene medije, a partneri ih mogu kombinirati s drugim podacima koje im je korisnik pružio ili koje su prikupili dok je korisnik upotrebljavao njihove usluge. Nastavkom korištenja internetske stranice korisnik prihvaćate upotrebu kolačića Amigdala centra. Korisnik može u bilo kojem trenutku promijeniti ili povući pristanak na izjavu o kolačićima na internetskoj stranici.