Propedeutika psihoterapije

O edukaciji

Želite se baviti psihoterapijom, ali nemate odgovarajuće visoko obrazovanje?

Edukacija iz Propedeutike psihoterapije jedan je od uvjeta propisanih Zakonom o djelatnosti psihoterapije za izdavanje rješenja savjetodavnom terapeutu o priznavanju prava za obavljanje djelatnosti psihoterapije. Propedeutiku psihoterapije upisuju pojedinci koji žele postati savjetodavni terapeuti kako bi stekli osnovna znanja i vještine prije, za vrijeme ili nakon specijaliziranog psihoterapijskog školovanja. 

Edukacija obuhvaća osnovno teorijsko i praktično uvodno obrazovanje u područje psihoterapije kada edukant ne ispunjava uvjete formalnog obrazovanja za psihoterapeuta. Regulira je Hrvatska komora psihoterapeuta, strukovno tijelo odgovorno za postavljanje standarda, etičkih smjernica te regulaciju rada psihoterapeuta, odnosno savjetodavnih terapeuta. 

Program Propedeutike psihoterapije obuhvaća edukaciju iz područja psihologije, medicine (psihijatrije), socijalnog rada i rehabilitacijskih znanosti koja se sastoji od skupa znanja, vještina i praktičnog rada potrebnog za obavljanje djelatnosti psihoterapije koju Amigdala centar provodi od 2021. godine.


Program Propedeutike psihoterapije Amigdala centra je verificiran od strane Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH). Amigdala centar trenutno je u procesu usklađivanja Programa sukladno novom Pravilniku o sadržaju izobrazbe i načinu provođenja propedeutike psihoterapije koji je donijela Hrvatska komora Psihoterapeuta, a u čiju nadležnost je prešla propedeutika psihoterapije sukladno Zakonu o djelatnosti psihoterapije. 

Nakon svih ispunjenih obveza (položenih kolegija i odrađane prakse), Amigdala centar izdaje polazniku Certifikat kao dokaz o uspješno završenom Programu propedeutike psihoterapije. Polazniku se uz Certifikat izdaje i Prilog Certifikatu koji sadrži dodatne podatke o položenim kolegijima i odrađenoj praksi. Certifikat i Prilog Certifikatu polaznik kasnije prilaže Hrvatskoj komori psihoterapeuta pri slanju dokumentacije i ispunjavanju pristupnice za upis u Imenik savjetodavnih terapeuta. 

S upisom 6. generacije i nastavom prema novom Programu kreće se odmah po odobrenju Programa od strane Hrvatske komore psihoterapeuta, očekivano u ožujku 2024. godine. Prijave se zaprimaju putem web stranice Amigdala centra ili putem e-maila info@amigdalacentar.hr

Predavači i suradnici

izv. prof. dr. sc. Antun Volenik
doc. dr. sc. Ana Šimunić
nasl. doc. dr. sc. Trpimir Jakovina - po odobrenju Komore
prof. dr. sc. Mira Klarin
dr. sc. Bruno Barać - po odobrenju Komore
izv. prof. dr. sc. Marina Nekić
izv. prof. dr. sc. Ana Kurtović
doc. dr. sc. Iva Žurić Jakovina - po odobrenju Komore
prof. dr. sc. Hrvoje Jurić
doc. dr. sc. Ines Skelac
doc. dr. sc. Luka Janeš
izv. prof. dr. sc. Irena Labak
doc. dr. sc. Ivana Marčinko
doc. dr. sc. Marina Novina
prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić
dr.sc. Vesna Hercigonja-Novković - po odobrenju Komore
prof. dr. sc. Anamarija Žic Ralić - po odobrenju Komore
prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar - po odobrenju Komore
izv. prof. dr. sc. Ante Bilić Prcić - po odobrenju Komore
izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galašev - po odobrenju Komore
izv. prof. dr. sc. Natalija Lisak Šegota - po odobrenju Komore
doc.dr.sc. Damir Miholić - po odobrenju Komore
prof. dr. sc. Križo Katinić, dr. med., spec. psih.
prof. dr. sc. Zoran Zoričić, dr. med., spec. psih.
doc. dr. sc. Sandra Kocijan, dr. med., spec. psih. - po odobrenju Komore
Božidar Popović, dr. med., spec. psih.
Marko Tomičević, dr. med., spec. psih. – po odobrenju Komore
Sebastian Nincoletti, dr. med., spec. psih.
Margareta Mesić, klinička psihologinja, univ.spec., Mag. Psyc. (Gest)., učiteljica geštalt terapije i supervizorica (EAGT)

Ustanove prakse

Klinika za psihijatriju “Sv. Ivan”, Zagreb
Opća županijska bolnica Našice
Psihijatrijska bolnica Lopača
Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb Sv. Rafael, Strmac
Županijska bolnica Čakovec
Obiteljski centar Fakulteta filozofije i religijskih znanosti
Klubovi liječenih alkoholičara (HSKLA)
Integrativni centar mentalnog zdravlja
Udruga Krijesnica
Udruga IGRA za pružanje psihosocijalnih usluga i edukaciju
Ambidekster Klub
Krugovi – centar za savjetovanje, edukaciju i humanitarno djelovanje
Udruga Vrapčići
Udruga za autizam “Pogled”
Ženska pomoć sada - SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja
Caritas Zagrebačke nadbiskupije
Caritas Splitsko - makarske nadbiskupije
Centar za pružanje usluga u zajednici Split
Udruga Pet Plus
Udruga za unapređenje kvalitete života LET
Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet
Dom za starije i nemoćne “Kuća Sv. Franje”
Udruga Feniks
Društvo za istraživanje i potporu
Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza
Udruga Terra
Udruga Sve za Nju
Centar Salutogeneza
Osnovna škola Marija Jurić Zagorka
Osnovna škola Matije Gupca
Dječji vrtić Siget
...

Izvedbeni plan

Teorijska nastava se održava uživo na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (Jordanovac 110, Zagreb) u prosjeku svaki drugi vikend.  Za iduću grupu polaznika koja s teorijskom nastavom kreće u ožujku 2024. godine, teorijski dio nastave će biti organiziran u dva semestra, od ožujka do srpnja i od rujna do siječnja 2025. godine. Stručna praksa je obvezna za sve polaznike te je prikupljanje ovih sati predviđeno u trećem semestru nakon odslušane teorijske nastave i položenih ispita iako je moguće pohađati praksu u određenom broju sati i ranije, uz suglasnost ustanova koje primaju polaznike na praksu. Sukladno novom Pravilniku, polaznici su obvezni prikupiti 20 sati prakse u predškolskim ustanovama, 20 sati u školskim ustanovama, 30 sati u ustanovama socijalne skrbi i 30 sati u organizacijama za izvnabolničku skrb o mentalnom zdravlju. Amigdala centar osigurava polaznicima praksu u ustanovama s kojima ima suradnju, a polaznici također mogu predložiti ustanove u kojima bi željeli odraditi praksu te je potrebno da s tim ustanovama potom Amigdala centar sklopi sporazum o suradnji. 

NASTAVNE JEDINICE

Satnica teorijske nastave

Satnica prakse

Ukupno

TEORIJSKA NASTAVA

Opća psihologija

izv.prof.dr.sc. Antun Volenik
doc.dr.sc. Ana Šimunić
nasl.doc.dr.sc. Trpimir Jakovina

30

30

Razvojna psihologija

prof.dr.sc. Mira Klarin
dr.sc. Bruno Barać

45

45

Psihoterapijske teorije i škole

 

izv.prof.dr.sc. Marina Nekić

30

30

Socio-kulturološki kontekst psihoterapije

 

izv.prof.dr.sc. Ana Kurtović

doc.dr.sc. Iva Žurić Jakovina

30

30

Etička pitanja u psihoterapijskom radu

 

prof.dr.sc. Hrvoje Jurić

doc.dr.sc. Ines Skelac

doc.dr.sc. Luka Janeš

30

30

Specifičnosti znanstvenoistraživačkog rada u psihoterapiji

 

doc.dr.sc. Marina Novina

30

30

Teorije ličnosti

 

prof.dr.sc. Zvjezdan Penezić

nasl.doc.dr.sc. Trpimir Jakovina

45

45

Rehabilitacija

 

Dr.sc. Vesna Hercigonja-Novković

Prof.dr.sc. Anamarija Žic Ravlić

Prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar

Doc.dr.sc. Damir Miholić

45

45

Psihoterapijske teorije i škole

 

izv.prof.dr.sc. Marina Nekić

90

90

PRAKSA

Psihijatrijska praksa

60

Psihosocijalna praksa

100

Supervizija prakse

20

Ukupno sati teorijske nastave / prakse

180

405

UKUPNO SATI PROGRAMA

585

NASTAVNE JEDINICE Satnica teorijske nastave Satnica prakse Ukupno
Opća psihologija

izv.prof.dr.sc. Antun Volenik
doc.dr.sc. Ana Šimunić
nasl.doc.dr.sc. Trpimir Jakovina
30
30
Razvojna psihologija

prof.dr.sc. Mira Klarin
dr.sc. Bruno Barać
45
45
Psihoterapijske teorije i škole

izv.prof.dr.sc. Marina Nekić
30
30
Socio-kulturološki kontekst psihoterapije

izv.prof.dr.sc. Ana Kurtović
doc.dr.sc. Iva Žurić Jakovina
30
30
Etička pitanja u psihoterapijskom radu

prof.dr.sc. Hrvoje Jurić
doc.dr.sc. Ines Skelac
doc.dr.sc. Luka Janeš
30
30
Biološka osnova psihičkih procesa

izv.prof.dr.sc. Irena Labak
doc.dr.sc. Ivana Marčinko
30
30
Specifičnosti znanstvenoistraživačkog rada u psihoterapiji

doc.dr.sc. Marina Novina
dr.sc. Bruno Barać
30
30
Teorije ličnosti

prof.dr.sc. Zvjezdan Penezić
nasl.doc.dr.sc. Trpimir Jakovina
45
45
Rehabilitacija

Prof.dr.sc. Anamarija Žic Ravlić
Dr.sc. Vesna Hercigonja-Novković
45
45
Psihijatrija

prof.dr.sc. Križo Katinić, dr. med., spec. psih.
prof.dr.sc. Zoran Zoričić, dr. med., spec. psih.
90
90
PRAKSA
Psihijatrijska praksa
60
Psihosocijalna praksa
100
Supervizija prakse
20
Ukupno sati teorijske nastave / prakse
180
405
UKUPNO SATI PROGRAMA
585

*Teorijska nastava uključuje predavanja, radionice i seminare izvedene kroz redovitu i konzultativnu nastavu. 

Uvjeti upisa i cijena

Program je namijenjen polaznicima edukacije za neki od psihoterapijskih pravaca u Republici Hrvatskoj koji nemaju završen prijediplomski stručni i specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u polju temeljnih  medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, psihologije, socijalnih djelatnosti, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, pedagogije i logopedije. Uvjete za upis ispunjavaju i osobe koje su u inozemstvu stekle jednakovrijednu razinu obrazovanja.

Program također mogu upisati i polaznici edukacije psihoterapijskih pravaca u Republici Hrvatskoj koji su završili najmanje prijediplomski studij iz polja medicine, psihologije, socijalnog rada i edukacijske rehabilitacije, socijalne pedagogije, pedagogije i logopedije, ali se žele dodatno usavršiti u području propedeutike psihoterapije.

Uvjet za upis programa Propedeutike psihoterapije jest završen prijediplomski sveučilišni studij ili prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u Republici Hrvatskoj. 

Ukoliko svojim osnovnim obrazovanjem ne udovoljavate uvjetima upisa prema gore navedenom, za dodatne informacije oko mogućnosti upisa Programa obratite se na info@amigdalacentar.hr.

Cijena edukacije

Edukaciju iz Propedeutike psihoterapije moguće je platiti u dva različita modela:

  1. JEDNOKRATNA UPLATA: 2.750 EUR (2.200 EUR + PDV)
  2. PLAĆANJE NA RATE (2-12 rata): 2.875 EUR (2.300 EUR + PDV)

 

Prije početka edukacije, radi rezervacije mjesta u grupi, potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 300 EUR (240 EUR + PDV). Preostali iznos edukacije umanjuje se za cijenu uplaćene akontacije.

Iskustva polaznika

Mislim da radite sa srcem, a to garantira kvalitetu. Podršku dobijem svaki put kada mi je potrebna.

Martina Končić (32), mag.educ.biol.et chem.

Zrinka Čornij, dipl. oecc, MA

Moje iskustvo u Amigdali bi opisala kao prijateljsko, podržavajuće, a profesionalno.

Natalija Fink

Propedeutika je učvrstila u meni želju i volju da učim i na profesionalnom planu, a uvelike je potakla želju da se osobno razvijam i učim o sebi.

… 

Sviđa mi se način na koji je nastava organizirana. Praksu možemo obaviti tamo gdje nam Amigdala organizira. Uvijek ekspresno i uspješno odgovaraju na sva pitanja i nedoumice.

Naučila sam dosta u Amigdali, a uz to sam dobila puno smjernica za daljnje učenje i produbljivanje znanja. Predavači uvijek usmjeravaju i daju dodatne smjernice i savjete.

Marina Ivanda