Katica Boban

Katica-Kety je diplomirana geštalt savjetodavna terapeutkinja (Institut Psihika EAPTI), članica Hrvatske komore psihoterapeuta i Društva geštalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske.

Kety od ranog djetinjstava posjeduje izraženu empatiju prema ljudima, a kasnije kroz život uključuje se u rad u humanitarnim organizacijama, kao npr. Crveni križ , Ferijalni savez i dr. 

Kroz svoje osobno iskustvo kao i obrazovanje koje se najviše baziralo na kontaktima s ljudima osvijestila je svoju misiju – poziv na ovome svijetu, kao: biti tu za druge da zavole sebe i život i dosegnu lakoću življenja. 

Voli strane jezike, njemački i francuski, glazbu, poeziju, slikarstvo, crkve, dvorce, stare knjige, a u slobodno vrijeme slika te je imala par samostalnih izložbi. Voli boje, vodu, cvijeće, prirodu, osmijeh i iskren pogled, zagrljaj, protočnost.

Bazično je po struci specijalistica sigurnosti i kvalitete hrane na području zaštite javnog zdravstva ljudi, što uključuje sve aspekte od hrane, okoliša kao i mentalnog zdravlja. Dio psihoterapijske edukacije provela je volontirajući u raznim udrugama te je iskustvo kliničke prakse stekla na području ovisnosti – alkoholizma. Radi fizički u Zagrebu te online.

Radno iskustvo u psihoterapiji obuhvaća rad s mladima te odraslim osobama. U radu s klijentima najčešće se susreće s temama anksioznosti, depresije, socijalne isključenosti, žalovanjem i traumom te potrebom da osoba radi na sebi, osvješćivanju, povećanju kvalitete života, odnosa s bliskim osobama, a aspekti koje  posebno istražuje tiču se duhovnosti i spiritualnosti.

Živi sa suprugom i dvoje djece u Zagrebu.

Katica Boban

Geštalt savjetodavna terapeutkinja