Nikolina Zore

Certificirana sam geštalt savjetodavna terapeutkinja (Institut Psihika EAPTI), članicaHrvatske komore psihoterapeuta, vlasnica obrta za savjetovanje. Ranije sam završila studij sociologije i filozofije te neformalne edukacije iz područja Mirovnih studija, Ženskih studija i Studija za mlade. Moje radno iskustvo osim psihoterapije obuhvaća rad s mladima na temama kulturne razmjene, umjetnosti i volontiranja (OCD i festivali) te rad u sektoru turizma i ugostiteljstva (poduzetništvo). Volontirala sam u radu s mladima, kao podrška osobama koje boluju i liječe se od malignih bolesti te sa starijim osobama. Živim (sa suprugom i dvoje djece) i radim u Dubrovniku. U radu s klijentima najčešće se susrećem s temama anksioznosti, depresije, socijalne isključenosti, žalovanjem i traumom te potrebom da osoba radi na sebi, unaprijeđuje kvalitetu života i bliskih odnosa. Interesi koje istražujem u području psihoterapije tiču se traume, spiritualnosti i srama.

Nikolina Zore

Geštalt savjetodavna terapeutkinja