Propedeutika psihoterapije

  • Vrhunski tim predavača – 18 sveučilišnih profesora i psihijatara
  • Online nastava + mogućnost organizacije grupne terapije uživo
  • Velik izbor ustanova za praktičnu nastavu
  • Učenje na daljinu putem sustava Moodle, s dostupnim svim materijalima, chatom, forumom…

Propedeutika psihoterapije predstavlja edukaciju iz područja psihologije, medicine (psihijatrije), socijalnog rada i rehabilitacijskih znanosti koja obuhvaća skup znanja, vještina i praktičnog rada, potrebnih za obavljanje djelatnosti psihoterapije, a potrebna je u slučajevima kada edukant iz psihoterapijske edukacije ne zadovoljava uvjete potrebnog diplomskog obrazovanja.

Cilj je Programa propedeutike psihoterapije omogućiti polaznicima potrebnu edukaciju kako bi stekli dio potrebnih uvjeta za dobivanje naziva “savjetodavni terapeut”.

S provedbom Programa kreće se odmah po formiranju grupa, očekivano u rujnu 2022. Prijave se zaprimaju putem web stranice Amigdala centra: www.amigdalacentar.hr. Za sve dodatne informacije obratite se na info@amigdalacentar.hr.

Za koga je program Propedeutike psihoterapije i tko se može upisati?

Program je namijenjen polaznicima edukacije za neki od psihoterapijskih pravaca u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja medicine, psihologije, socijalnog rada i edukacijske rehabilitacije, socijalne pedagogije, pedagogije i logopedije. Uvjete za upis ispunjavaju i osobe koje su u inozemstvu stekle jednakovrijednu razinu obrazovanja.

Program također mogu upisati i polaznici edukacije psihoterapijskih pravaca u Republici Hrvatskoj koji su završili najmanje preddiplomski studij iz područja medicine, psihologije, socijalnog rada i edukacijske rehabilitacije, socijalne pedagogije, pedagogije i logopedije, ali se žele dodatno usavršiti u području propedeutike psihoterapije.

Program mogu upisati i ostali zainteresirani polaznici koji još nisu upisali edukaciju iz psihoterapije, ali ih zanima psihoterapija ili se bave nekim drugim vidom savjetodavnoga rada i žele se dodatno usavršiti.

Uvjet za upis Propedeutike psihoterapije je završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz područja navedenih u prvom odlomku odnosno sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz bilo kojeg drugog područja. Iznimno, program može upisati kandidat koji ima završen samo stručni ili sveučilišni preddiplomski studij bilo kojeg usmjerenja, uz razumijevanje uvjeta upisa odnosno obveza pružatelja usluge i polaznika po završetku Programa.

Ukoliko svojim osnovnim obrazovanjem ne udovoljavate uvjetima upisa prema gore navedenom, za dodatne informacije oko mogućnosti upisa Programa, obratite se na info@amigdalacentar.hr.

 

 

Kako se upisati?

Prijave se zaprimaju putem web stranice Amigdala centra: www.amigdalacentar.hr. Za sve dodatne informacije obratite se na info@amigdalacentar.hr. Program kreće nakon upisa minimalnog broja polaznika (20) po grupi.

Cijena i mogućnosti plaćanja

Ukupna cijena programa Propedeutika psihoterapije za plaćanje u ratama (do 12 obroka) iznosi 21.400,00 kuna, a za plaćanje u cijelosti iznosi 19.900,00 kuna.

Koliko program traje i gdje i kad se izvodi?

Program se izvodi u tri semestra kombinacijom nastave. U prva dva semestra polaznici slušaju i ispunjavaju obveze iz deset predmeta teorijskog dijela Programa koji se sastoji od 355 sati i izvodi u obliku predavanja, radionica i seminara. Nastava se odvija vikendom (petak, subota i/ili nedjelja). U trećem semestru, polaznici odrađuju 160 sati prakse koja se sastoji od 60 sati kliničke prakse i 100 sati prakse u ostalim psihosocijalnim ustanovama. Program također obuhvaća 20 sati supervizije prakse i 50 sati osobnog rada na sebi.

Teorijska nastava

Teorijska se nastava izvodi na predavanjima, konzultativnoj nastavi i radionicama. Uključuje deset predmeta koje ukupno predaje 18 vrhunskih predavača, sveučilišnih nastavnika iz područja psihijatrije, psihologije, edukacijske rehabilitacije i etike.

Konzultativna nastava odnosi se na samostalni rad polaznika u dogovoru s nastavnikom, a može uključivati najviše 100 sati.

Stručna praksa

Stručnu praksu osigurava Amigdala centar d.o.o. u većem broju ustanova u Rijeci, Osijeku, Zadru i Zagrebu te okolnim mjestima, ali u dogovoru s Amigdala centrom, praksu može osigurati i sam polaznik. Praksa se održava tek po završetku teorijske nastave, odnosno u trećem semestru programa, a održava se u psihijatrijskim, zdravstvenim i psiho-socijalnim ustanovama.

Program u praktičnom dijelu obuhvaća odrađivanje 230 sati praktične nastave koja uključuje praksu u psihijatrijskim ustanovama (minimalno 60 sati), praksu u psiho-socijalnim ustanovama (minimalno 100 sati), superviziju prakse (20 sati) i osobno iskustvo rada na sebi (individualno ili grupno) kod registriranog psihoterapeuta, člana SPUH-a (50 sati).

Izvođenje programa

Predavanja se odvijaju petkom, subotom i/ili nedjeljom, u prosjeku dva vikenda u mjesecu, u različitoj satnici. Izvode se online putem platforme Zoom uz interakciju polaznika s predavačima.

Polaznici su obvezni ostvariti angažman u nastavi i intenzitet studiranja prema broju predviđenih sati za pojedini predmet. Amigdala centar za polaznike, između ostalog, vodi evidenciju i šalje izvješća SPUH-u, a u svrhu izdavanja potvrde o završenoj edukaciji. Također, ugovara praksu sa zdravstvenim i psihosocijalnim ustanovama i osigurava mentorstvo prilikom prakse i supervizije. Na zahtjev polaznika, moguće je organizirati grupnu terapiju kao vid osobnog iskustva rada na sebi po povlaštenim cijenama.

Što se uči na Propedeutici psihoterapije?

Kolegij Broj sati
Psihijatrija

Prof. dr. sc. Križo Katinić, dr. med., specijalist psihijatrije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Zoran Zoričić, dr. med., mag, psych., specijalist psihijatrije, KBC Sestre milosrdnice

Dr. sc. Luka Maršić, dr. med., specijalist psihijatrije, Klinika za psihijatriju, KBC Sestre milosrdnice

Božidar Popović, dr. med., specijalist psihijatrije, Opća bolnica Našice, Sigmund Freud University Ljubljana

Doc. dr. sc. Mladen Mavar, Psihijatrijska bolnica Ugljan

Dubravko Kužina, dr. med., specijalist psihijatrije, Poliklinika za psihijatriju „Pet plus“

Sebastian Nincoletti, dr. med., Psihijatrijska bolnica Lopača

90
Rehabilitacija

doc. dr. sc. Ksenija Romstein, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

45
Biološke osnove psihičkih procesa

doc.dr.sc. Irena Labak, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju

doc. dr. sc. Ana Babić Čikeš, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet

30
Opća psihologija

doc. dr. sc. Ana Šimunić, Sveučilište u Zadru

30
Psihoterapijske škole i pravci

izv. prof. dr. sc. Marina Nekić, Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju

30
Razvojna psihologija

Prof. dr. sc. Mira Klarin, Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece

30
Teorije ličnosti

prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju

30
Socio-kulturološki kontekst psihoterapije

doc. dr. sc. Ana Kurtović, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet

30
Specifičnosti znanstveno-istraživačkog rada u psihoterapiji

izv. prof. dr. sc. Tena Velki, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

30
Etika

prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

doc. dr. sc. Ines Skelac, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet filozofije i religijskih znanosti

10
Praksa u psihijatrijskoj ustanovi 60
Praksa u psihosocijalnim ustanovama 100
Supervizija prakse 20
Osobno iskustvo rada na sebi 50

 

Što se dobije završetkom programa?

Po završetku programa, nakon položenih svih ispita i odrađenih svih obaveza Amigdala centar polazniku izdaje potvrdu o završenoj edukaciji iz propedeutike psihoterapije uz prilog potvrdi koja sadrži detaljni opis prirode, razine, sadržaja i statusa završenog programa. Potvrdu i prilog potvrdi polaznik može podastrijeti SPUH-u kao dokaz o ispunjenom jednom od uvjeta potrebnom za obavljanje djelatnosti savjetodavnog terapeuta, sukladno Zakonu o djelatnosti psihoterapije.

Iskustva polaznika